Trailer
    Autonext: On
    Light Off
    Report
    27 lượt xem

Nội dung phim

XEM PHIM ONLINE Phim CHIẾN BINH BÁO ĐEN 2: WAKANDA BẤT DIỆT - 2022 - Mỹ:

Phim CHIẾN BINH BÁO ĐEN 2: WAKANDA BẤT DIỆT  nói về sự đoàn kết của Nữ hoàng Ramonda , Shuri, Công tước Winston, Okoye  và Dora Milaje bao gồm cả Florence Kasumba, chiến đấu để bảo vệ quốc gia của họ khỏi sự can thiệp của các thế lực thế giới dưới sự đánh giá của cái chết của nhà vua T’Challa. Khi người Wakandan cố gắng nắm lấy chương tiếp theo của họ, các anh hùng phải hợp tác với nhau với sự giúp đỡ của War Dog Nakia  và Everett Ross  và tạo ra một con đường mới cho vương quốc Wakanda.