Bookmark
0/50 đánh giá

BEN CRUMP: LUẬT SƯ DÂN SỰ

Civil: Ben Crump (2022)

Nội dung phim

Phim BEN CRUMP: LUẬT SƯ DÂN SỰ - 2022 - Mỹ:

Ben Crump là 1 người luật sư giỏi da màu, ông ấy dc nhiều sự ủng hộ từ người dân trong cuộc chiến giành lại dân quyền trên nước mỹ và ông ấy đã thành công. phim BEN CRUMP: LUẬT SƯ DÂN SỰ dựa trên câu chuyện có thật.vào thời điểm nhân quyền ở mỹ chưa thật sự mạnh mẽ như hiện nay, thì những người luật sư như Ben Crump thì rất cần thiết để bảo vệ quyền lợi cho người dân.